کانال پیش ساخته آب ۴۰۶۴۷

کانال پیش ساخته آب 40647

کانال پیش ساخته آب ۴۰۶۴۷

کد : ۴۰۶۴۷
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : ورق گالوانیزه
کلاس مقاومت وزنی : A15 – یک و نیم تن
ارتفاع * عرض : ۱۰۰ * ۲۵۶ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری :  تمامی محوطه های با تردد عابرین پیاده
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۰۶۴۸

کانال پیش ساخته آب 40164

کانال پیش ساخته آب ۴۰۶۴۸

کد : ۴۰۶۴۸
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : ورق گالوانیزه
کلاس مقاومت وزنی : A15 – یک و نیم تن
ارتفاع * عرض : ۱۸۵ * ۲۵۶ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری :  تمامی محوطه های با تردد عابرین پیاده
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۰۱۶۴

کانال پیش ساخته آب 40164

کانال پیش ساخته آب ۴۰۱۶۴

کد : ۴۰۱۶۴
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : ورق گالوانیزه
کلاس مقاومت وزنی : A15 – یک و نیم تن
ارتفاع * عرض : ۱۹۲ * ۲۱۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری :  تمامی محوطه های با تردد عابرین پیاده
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۰۱۶۵

کانال پیش ساخته آب 40165

کانال پیش ساخته آب ۴۰۱۶۵

کد : ۴۰۱۶۵
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : ورق گالوانیزه
کلاس مقاومت وزنی : A15 – یک و نیم تن
ارتفاع * عرض : ۱۰۰ * ۲۱۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته آب : یک متر
کاربری : تمامی محوطه های با تردد عابرین پیاده
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۱۲۲۴

کانال پیش ساخته آب 41224

کانال پیش ساخته آب ۴۱۲۲۴

کد : ۴۱۲۲۴
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : گالوانیزه
کلاس مقاومت وزنی : B125 – دوازده و نیم
ارتفاع * عرض : ۶۰ * ۱۵۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : رمپ پارکینگ خصوصی
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۷۱۳۵

کانال پیش ساخته آب 47135

کانال پیش ساخته آب ۴۷۱۳۵

کد : ۴۷۱۳۵
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : پلی آمید تقویت شده – FIBERTEC
کلاس مقاومت وزنی : C250 – بیست و پنج تن
ارتفاع * عرض : ۲۱۰ * ۲۱۲ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : کف کارخانجات و سایر فضاهای مشابه با تردد سبک که میزان دبی آب زیاد باشد
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۶۰

کانال پیش ساخته آب 47060

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۶۰

کد : ۴۷۰۶۰
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : پلی آمید تقویت شده – FIBERTEC
کلاس مقاومت وزنی : C250 – بیست و پنج تن
ارتفاع * عرض : ۲۰۰ * ۱۶۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : هدایت آبهای سطحی در ورودی پارکینگ ها ، کف کارخانجات و سایر فضاهای مشابه پر تردد
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۶۳

کانال پیش ساخته آب 47063

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۶۳

کد : ۴۷۰۶۳
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : پلی آمید تقویت شده – FIBERTEC
کلاس مقاومت وزنی : C250 – بیست و پنج تن
ارتفاع * عرض : ۹۵ * ۱۶۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : هدایت آبهای سطحی در ورودی پارکینگ ها ، کف کارخانجات و سایر فضاهای مشابه پر تردد
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۶۲

کانال پیش ساخته آب 47062

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۶۲

کد : ۴۷۰۶۲
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : پلی آمید تقویت شده – FIBERTEC
کلاس مقاومت وزنی : C250 – بیست و پنج تن
ارتفاع * عرض : ۷۵ * ۱۶۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : هدایت آبهای سطحی در ورودی پارکینگ ها ، کف کارخانجات و سایر فضاهای مشابه پر تردد
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۰۲۳۹

کانال پیش ساخته آب 40239

کانال پیش ساخته آب ۴۰۲۳۹

کد : ۴۰۲۳۹
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : چدن نشکن – Ductile iron
کلاس مقاومت وزنی : C250 – بیست و پنج تن
ارتفاع * عرض : ۶۰ * ۱۵۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : رمپ پارکینگ و سایر فضاهای پر تردد
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۳۵

کانال پیش ساخته آب 47035

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۳۵

کد : ۴۷۰۳۵
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : پلی آمید – PA
کلاس مقاومت وزنی : B125 – دوازده و نیم تن
ارتفاع * عرض : ۱۵۰ * ۱۶۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : هدایت آب در محوطه های داخلی پارکینگ و سایر نقاط مشابه با تردد سبک
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۳۳

کانال پیش ساخته آب مدل 47033

کانال پیش ساخته آب مدل ۴۷۰۳۳

کد : ۴۷۰۳۳
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : پلی آمید – PA
کلاس مقاومت وزنی : B125 – دوازده و نیم تن
ارتفاع * عرض : ۹۵ * ۱۶۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : هدایت آب در محوطه های داخلی پارکینگ و سایر نقاط مشابه با تردد سبک
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۷۰۳۲

کانال پیش ساخته آب مدل 47032

کانال پیش ساخته آب مدل ۴۷۰۳۲

کد : ۴۷۰۳۲
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : پلی آمید – PA
کلاس مقاومت وزنی : B125 – دوازده و نیم تن
ارتفاع * عرض : ۷۵ * ۱۶۰ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : هدایت آب در محوطه های داخلی پارکینگ و سایر نقاط مشابه با تردد سبک
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۴۰۵۰

کانال پیش ساخته آب مدل 44050

کانال پیش ساخته آب مدل ۴۴۰۵۰

کد : ۴۴۰۵۰
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : پلی پروپیلن – PP
کلاس مقاومت وزنی : A15 – یک و نیم تن
ارتفاع * عرض : ۸۹ * ۱۱۹ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : هدایت آب در تمامی محوطه های با تردد عابرین پیاده همچنین حاشیه پارکینگ ها
جزئیات بیشتر

کانال پیش ساخته آب ۴۴۰۰۰

کانال پیش ساخته آب 44000

کانال پیش ساخته آب مدل ۴۴۰۰۰

کد : ۴۴۰۰۰
شرکت سازنده : هاراتون آلمان – hauraton
جنس بدنه ی کانال : پلی پروپیلن – PP
جنس گریتینگ : ورق گالوانیزه
کلاس مقاومت وزنی : A15 – یک و نیم تن
ارتفاع * عرض : ۸۹ * ۱۱۹ میلیمتر
طول هر قطعه کانال پیش ساخته : یک متر
کاربری : هدایت آب در تمامی محوطه های با تردد عابرین پیاده
جزئیات بیشتر